• Technický benzín

Technický benzín

  • Výrobca: Marpin
  • Kód produktu: technickybenzinmarpin
  • Dostupnosť: Skladom
  • 1,20€


Dostupné možnosti

Prípravok na odmastenie a čistenie povrchov a rôznych súčiastok.

Technické benzíny sú zmesi ropných uhľovodíkov, ktoré vrú približne v rozmedzí
teplôt podľa označenia. Získavajú sa rektifikáciou a hydrogenáciou primárnych benzínových destilátov.
Sú to priezračné bezfarebné kvapaliny charakteristického benzínového zápachu, bez viditeľnej vody
a mechanických nečistôt.
Technické benzíny sú veľmi horľavé kvapaliny. Z hľadiska hygieny práce sú technické benzíny látky
škodiace zdraviu. V závislosti od koncentrácie pár pôsobia narkoticky a dráždia sliznice. Pri vdychovaní
vyvolávajú bolesti hlavy. Technické benzíny silne odmasťujú pokožku.


Použitie:

pre nátery a farby ako rozpúšťadlo, odmasťovač, laboratórne činidlo, v čistiarni.

Aplikácia:

K uvedeným náterovým látkam a prípravkom sa pridáva postupne v množstve určenom
výrobcom náterovej látky, laku, lepidla za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Skladovanie a manipulácia:

Sklady na technické benzíny musia vyhovovať regionálnym predpisom
o skladovaní veľmi horľavých kvapalín. Zariadenia, ktoré sú používané pri manipulácii s benzínmi musia
byť dobre utesnené. V uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené dokonalé vetranie prirodzeným
spôsobom alebo pomocou technického zariadenia. Elektrická inštalácia, vrátane osvetlenia musí byť v
nevýbušnom prevedení. Na pracovisku sa musí pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať pracovné
prostredie na obsah benzínu. Rozsah kontrolných meraní sa predpisuje v regionálnych právnych
predpisoch, ktoré musia byť zapracované v požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pri
manipulácii sa musia používať nástroje z neiskrivého materiálu.


Balenie: 370g, 3 l, 9 l