Shop

findekor

Findekor

€8.22

Akrylátová tenkovrstvá omietka

Bližšie informácie

Je akrylátová tenkovrstvá omietka pripravená na okamžité spracovanie. Vyrobená zo zmesi plnív a pigmentov dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou mramorovej drviny a špeciálnych aditív.

Použitie:
FINDEKOR sa používa na ochranu stavieb pred poveternostnými vplyvmi a ich farebné stvárnenie. Omietka sa aplikuje na klasické vyzreté omietky a betón. Je vhodná aj pre povrchovú úpravu interiérov.

Podklad:
Musí byť pevný, suchý, bez trhlín prachu a mastnoty. Pri renovácii podkladu musí byť zbavený všetkých starých náterov a mált, ktoré by mohli znížiť priľnavosť omietky k podkladu. Podklad pred nanášaním omietky je potrebné napenetrovať penetračným náterom vo farbenom odtieni nanášanej omietky.

Nanášanie:
Na napenetrovaný podklad po cca 24 hod. Nanášame omietku v jednej vrstve antikorovým hladítkom. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladítkom. Lineárnymi alebo kruhovými pohybmi dosiahneme požadovanú štruktúru omietky. Je dôležité dbať na to, aby sa omietka zašuchávala mokrá na mokrú, tak nevzniknú viditeľné stopy po napájaní.

Druh omietky FINDEKOR / spotreba na m2:
Ryhovaná: 1,0 mm: 1,6 – 1,8 kg • 1,5 mm: 2,0 – 2,4 kg • 2,0 mm: 2,6 – 2,8 kg
Hladená: 1,0 mm: 1,6 – 1,9 kg • 1,5 mm: 2,0 – 2,6 kg • 2,0 mm: 2,9 – 3,1 kg

Upozornenie:
– pri práci s omietkou je potrebné chrániť pracovníkov pracovným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo štítom. Po ukončení prác ošetríme ruky a časti tela, ktoré prišli do styku s omietkou bežným spôsobom, t. j. umyť mydlom
a vodou, ošetriť reparačným krémom.
– pri zásahu očí vypláchnuť veľkým množstvom vody, prípadne vymyť Ophtal-om, vyhľadať lekársku pomoc.

Recenzie

Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše recenziu “Findekor”